Laurenţiu Nistorescu

Jurist, istoric, doctor în științe umaniste - cercetător independent, jurnalist, scriitor profesionist
Data si locul nasterii: 

22 mai 1965, Lugoj, România

Parcurs profesional: 
 • 2017: Premiul ”Cartea anului 2017 pentru critică și istorie literară” al Uniunii Scriitorilor din România - Filiala Timișoara pentru volumul Oglinzile Celuilalt. Barbaricum, între admirație și teamă
 • 2016: Finalizarea studiilor doctorale cu teza Barbaricum - între admirația romană și teamă
 • 2013-2016: Doctorat în Științe  Umaniste - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara
 • 2014-2015: Participant la proiectul POSDRU Cercetători competitivi pe plan european în domeniul științelor umaniste și socio-economice. Rețea de cercetare multiregională (CCPE) (contract de finanţare POSDRU/159/1.5/S/140863).
 • 2012 - prezent: director al Centrului de Studii DacoRomanistice „Lucus” din Timişoara; director al revistei "Acta Centri Lucusiensis"
 • 2009 - 2011: membru temporar al Centrului de Studii în Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu” din cadrul Universităţii de Vest Timişoara – Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie
 • 2009: dizertaţie cu teza Stat şi instituţii politice în Dacia preburebistană. Cazul Geţiei în secolele V - III î.Hr.
 • 2007 - 2009: masterat Romanitate orientală. Istoria provinciilor sud-est europene - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara
 • 2007: licenţă în drept, cu teza Originile statului în Dacia
 • 1995 - 2000: Facultatea de Drept - Universitatea Europeană Drăgan, Lugoj
Bibliografie de autor: 

Cărţi de autor:          

 • 2017: Oglinzile Celuilalt. Barbaricum, între admirație și teamă, ed. Universității de Vest Timișoara (ISBN 978-973-125-563-7)
 • 2005: Statele DacoRomaniei, ed. Waldpress Timişoara (ISBN 973-7878-06-x)

Articole în reviste şi publicaţii ştiinţifice:    

 • 2022: Identități fluide, diversități glisante în Banatul secolului IV AD - în ”Quaestiones Romanicae” nr. X/3, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, pg. 71-83
 • 2022: Un Litovoi la judecata scaunului ecleziastic de Ohrida - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 10B/2022, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 73-79
 • 2022: Realități din spațiul tardeno-dacic, reflectate de geografiile epocii - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 10B/2022, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 58-72
 • 2022: Instituția sacerdotală din Dacia preromană. Observații pentru o receptare critică - în .Strechie, Mădălina, Popescu, Mihaela, Duță, Ilona (coord.), ”Zei, duhuri, culte, totemuri, credințeși mitologie în lumea greco-romană”, ed. Universitatea Craiova, Ed, Universitaria, Craiova, p. 361-382
 • 2022: Mobilități exo-tribale în mediul davens - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 10A/2022, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 18-30
 • 2021: Cloilios, un episod de autocenzură la Titus Livius - în ”Quaestiones Romanicae” nr. IX/3, ed. Universitatea de Vest Timișoara, p. 86-96
 • 2021: Solidarități și structuri protonaționale în Antichitatea romano-italică - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 9B/2021, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 6-20
 • 2021: Incidentul Felicissimus și componenta sa dacică - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 9A/2021, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 47-60
 • 2020: O continuitate politică din secolul VI AD în Dacia: Daurentios - Musocius - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 8B/2020, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 27-39
 • 2020: O atestare documentară a Timișoarei de acum 13 secole - în ”Philologica Banatica” nr. 1/2020, ed. Mirton – Societatea de Științe Filologice – Filiala Timișoara, p. 133-142
 • 2020: Geographia Ravennantis și Dacia: o mărturie despre interferențele dintre provinciile post-romane în secolul al VII-lea - în ”Quaestiones Romanicae” nr. VIII/2, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, ed. Jate Press Szeged, p. 222-229
 • 2020: Note despre triballii lui Skylitzes - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 8A/2020, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 41-48
 • 2019: 1400 de ani de la abandonarea limes-ului dunărean - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B/2019, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 97-104
 • 2019: Continuități administrative romane în structura Țaratului Bulgar - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 7B/2019, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 52-61 (col. C. S. Popescu)
 • 2019: Identitatea ulichilor și câteva marginalii metodologice (I) - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A/2019, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 7-12 (col. R. Popovici)
 • 2019: Populația Daciei în momentul cuceririi romane. Considerații derivate din ”recensământul Lydus” - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 7A/2019, ed/ CSDR Lucus Timișoara, p. 70-81
 • 2019: Un toponim cu etimon ignorat, deși la lumina izvoarelor: Bacău - în ”Philologica Banatica” nr. 1/2019, ed. Mirton – Societatea de Științe Filologice – Filiala Timișoara, p. 248-255
 • 2019: Călători privilegiați și drumuri în Dacia postaureliană - în ”Quaestiones Romanicae” nr. VII/2, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, ed. Jate Press Szeged, p. 471-482
 • 2019: Proiecții ale romanității prin discursuri oglindă-în-oglindă - în Popescu, Cecilia Mihaela, Duță, Ilona, Dascălu, Ioana-Rucsandra (coord.), ”Tradiția discursivă greco-latină” - Actele colocviului internațional Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, ediția a X-a, aniversară, Craiova 26 mai 2018”, ed. Universitaria Craiova, p. 229-234
 • 2018: Reevaluându-l pe Iordanes: cazul Sesostris - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 6B/2018, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 6-15
 • 2018: Regatul getic în interregnul de dinainte de Dromichetes - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 6B/2018, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 17-23
 • 2018: Însemnări complementare privind romanizarea: sinteze și contrasinteze în context globalist - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 6A/2018, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 7-15
 • 2018: Raporturile geților cu ”Imperiul Macedonean” - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 6A/2018, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 24-30
 • 2018: Alianțe și parteneriate romano-barbare în spațiul daco-moesic din secolele III-VI AD. II: Relațiile dintre elitele daco-romane și cele vizigote – în ” Quaestiones Romanicae” nr. VI/2, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, ed. Jate Press Szeged, p. 257-264
 • 2018:  Raporturile dintre geto-dacă, străromână și protoslavă. Marginalii la o modelare teoretică - în ”Philologica Banatica” nr. 2/2017, ed. Mirton – Societatea de Științe Filologice – Filiala Timișoara, p. 27-39
 • 2017: Ciuma lui Iustinian și slavii, o corelație nefuncțională - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 5B/2017, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 6-11 (col. R. Popovici)
 • 2017: Regatul Geției sub Dromichetes I, o lectură în cheie instituțională - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 5B/2017, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 13-21
 • 2017: Harta politică a secolului Zece în bazinul carpato-dunărean - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 5B/2017, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 120-131
 • 2017: Contextul geo-politic al prezenței lui Publius Ovidius Naso la Tomis - în Dinu, Dana, Popescu, Cecilia Mihaela, Strechie, Mădălina (coord.), ”Ovidiu, 2000 de ani de metamorfoze - Lucrările colocviului internațional Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, ediția a IX-a, Craiova 26-27 mai 2017”, Ed. Societatea de Studii Clasice din România - Filiala Craiova, Unversitatea Craiova, ed. Universitaria Craiova, p. 137-150
 • 2017: Urbanismul preroman din Dacia - coordonate conceptuale (II) - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 5A/2017, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 7-16
 • 2017: Instituții protostatale daco-române din epoca migrațiilor (III). Ducatul Gyla - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 5A/2017, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 33-42
 • 2017: Aspecte problematice ale studierii substratului geto-dacic. Istoricitatea - în ”Philologica Banatica” nr. 1/2017, ed. Mirton – Societatea de Științe Filologice – Filiala Timișoara, p. 127-136
 • 2017: Instituții protostatale daco-române din epoca migrațiilor (II). Ducatul ”Irtim” – în ” Quaestiones Romanicae” nr. V, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, ed. Jate Press Szeged, p. 672-678
 • 2017: Instituții protostatale daco-române din epoca migrațiilor (I). Un ducat de la gurile Dunării - în ”Rigoare-adevăr-valoare. Omagiu prof. univ. dr. Radu Păiușan”, ed. Universității de Vest Timișoara, p. 58-79
 • 2016: Etnonimele alternative ale românilor. Observații de sociologie terminologică – în ”Philologica Banatica” nr. 2/2016, ed. Mirton – Societatea de Științe Filologice – Filiala Timișoara, p. 70-82
 • 2016: Urbanismul preroman din Dacia - coordonate conceptuale (I) - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 4B/2016, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 6-13
 • 2016: Lista regală a Daciei Magna: un model extins (II) - în Acta Centri Lucusiensis, nr. 4B/2016, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 42-53
 • 2016: Alianțe și parteneriate romano-barbare în spațiul daco-moesic din secolele III-IV: Conexiunile lui Flavius Aetius – în ” Quaestiones Romanicae” nr. IV, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Universitatea Szeged, ed. Jate Press Szeged, p. 701-710
 • 2016: Momentul Regalianus în evoluția Romaniei Orientale - în Strechie, Mădălina (coord.), ”Războiul, arta zeilor și a eroilor” - Lucrările colocviului internațional Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene, ediția a VIII-a, Craiova 28 mai 2016”, Ed. Societatea de Studii Clasice din România - Filiala Craiova, Unversitatea Craiova, ed. Universitaria Craiova, p. 269-282
 • 2016: Pontul Stâng și războaiele mithridatice - în Acta Centri Lucusiensis,nr. 4A/2016, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 12-18
 • 2016: Lista regală a Daciei Magna: un model extins (I) - în Acta Centri lucusiensis nr. 4A/2016, ed. CSDR Lucus Timișoara, p. 19-33  
 • 2015: Observații istorico-etimologice privind macrotoponimele Transilvania și Ardeal - în ”Philologica Banatica” nr. 2/2015, ed. Societatea de Științe Filologice - Filiala Timișoara, ed. Mirton, p. 40-50
 • 2015: Identități etnice și politice în Antichitatea geto-dacică  -în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3B/2015, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 6-10
 • 2015: Un actor discret al războaielor mithridatice: sacerdoțiul dionysiaco-apollinic (I) - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3B/2015, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 17-28
 • 2015: Elemente de interes militar-strategic în corespondența lui Ovidius de la Tomis - în ”Quaestiones Romanicae” nr. III/2, ed. Universitatea de Vest Timișoara & Unversitatea Szeged - Jate Press, p. 764-777
 • 2015: Realitate istorică și mit cultural în receptarea antică și modernă a lui Spartacus - în Dinu, Dana, Strechie, Mădălina, Gutierrez, Marco Antonio (coord.), ”Receptarea Antichității greco-latine în culturile europene” - colocviu internațional, ed. a VII-a, ed. Societatea de Studii Clasice din România, Universitatea Craiova, Universitatea Țării Bascilor & ed. Universitaria Craiova, p. 345-358
 • 2015: Contribuții la identificarea etnopolitică a limiganților lui Ammianus Marcellinus - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3A, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 14-31
 • 2015: Un Litovoi înainte de Litovoi? (col. Claudia S. Popescu) - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3A, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 38-45
 • 2015: Imaginile Barbaricum-ului: comunitățile neinteligibile - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3A, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 72-76
 • 2014: Contribuții la reevaluarea etimologiei toponimului Caracal - în ”Philologica Banatica” nr. 2/2014, ed. Mirton - Societatea de Științe Filologice - Filiala Timișoara, p. 20-33
 • 2014: Ficțiunea retragerii aureliene și destructurarea sa conceptuală - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 2B, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 6-16
 • 2014: Titus Livius şi barbarii: frecvenţa şi natura referinţelor/Livy and the Barbarians: Frequency and Nature of the References - în Farbaş, Valeria (coord.), Lucrările celui de-al XVI-lea Simpozion "Tinerii şi cercetarea multidisciplinară", 13-14 noiembrie 2014, ed. Asociaţia pentru Cercetarea Multidisciplinară din Zona Vest a României, Ed. Politehnica, p. 171-174
 • 2014: Calul, vector de structurare instituţională în antichitatea getică - în Dinu, Dana (coord.), "Hippika - Calul în istoria omului", Ed. Universitaria Craiova - Societatea de Studii Clasice Craiova, Universitatea Craiova-Facultatea de Litere, p. 197-210
 • 2014: Familiile de cuvinte din limba geto-dacică - observaţii metodologice (II) - în "Philologica Banatica" nr. 1/2014, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice - Filiala Timişoara, p. 81-87
 • 2014: Cooperarea militară geto-dacică în epoca preburebistană. Dosarul Cloilios - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 2A/2014, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 12-30
 • 2014: Elemente de arhitectură organizaţională în societatea geto-dacică preburebistană - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 2A/2014, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 31-43
 • 2014: Raporturile dintre populaţiile de frontieră şi instituţiile Imperiului Roman. Cazul limiganţilor - în "Quaestiones Romanicae" nr. II/2, ed. Universitatea de Vest Timişoara & Universitatea Szeged - Jate Press, p. 839-847
 • 2013: Geţia în epoca lui Oroles - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1B/2013, ed. CSDR Lucus, Timişoara, p. 8-21
 • 2013: Marginalii la problema limesului vest-dacic (col. Claudia S. Popescu) - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1B/2013, ed. CSDR Lucus, Timișoara, p. 58-68
 • 2013: Familiile de cuvinte din limba geto-dacică - observaţii metodologice (I) - în "Philologica Banatica" nr. 1/2013, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice - Filiala Timişoara, p. 19-24
 • 2013: Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (II) - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1A/2013, ed. CSDR Lucus, Timişoara, p. 24-40
 • 2013: Însemnare despre armistiţiul de Paşti de la Tomis (col. Claudia S. Popescu) - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1A/2013, ed. CSDR Lucus, Timişoara, p. 57-64
 • 2012: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Observaţii pe marginea formantului toponomastic dava - în "Philologica Banatica", nr. 2/2012, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice - Filiala Timişoara, p. 33-43
 • 2012: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. Radicalul hora/chora (II) - în „Philologica Banatica” nr. 1/2012, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, p. 30-41
 • 2012: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Originea cuvântului românesc oraş. Critica unei ipoteze (I) - în „Philologica Banatica” nr. 2/2011, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, p. 31-39
 • 2011: Clanuri şi familii în lumea geto-dacică – în Analele Universităţii de Vest din Timişoara – Sociologie, Psihologie, Pedagogie şi Asistenţă Socială nr 17/2011, ed. Universităţii de Vest Timişoara, p. 25-36
 • 2011: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. O altă lectură a termenului cometai - în „Philologica Banatica” nr. 1/2011, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, p. 30-35
 • 2010: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Un patrimoniu încă neexplorat: fondul scris de cuvinte autohtone – în „Philologica Banatica” nr. 2/2010, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, p. 11-19
 • 2010: O propunere de identificare a lui Rex Histrianorum – în „Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis” nr. 12/2010, ed. Universităţii de Vest Timişoara, p. 173-181
 • 2010: Aurel Rustoiu: Războinici şi societate în aria celtică transilvăneană – Studii pe marginea mormântului cu coif de la Ciumeşti (recenzie) – în „Studii de Istoria Banatului” nr 34/2010, ed. Universităţii de Vest Timişoara, p. 235-237
 • 2010: Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (I) – în „Studii de Istoria Banatului” nr 34/2010, ed. Universităţii de Vest Timişoara, p. 23-42
 • 2010: Regalitatea arhaică. Momentul Zalmoxes – în „Studii de Istoria Banatului” nr x/2010, ed. Universităţii de Vest Timişoara, p. 5-22
 • 2010: Criterii extrafilologice în analiza etimologică. Cazul Dierna/Cerna – în „Philologica Banatica” nr. 1/2010, ed. Mirton - Societatea de Ştiinţe Filologice – Filiala Timişoara, p. 1-5

Publicistică istorică (selecţiuni):

 • 2021: Miron Costin, cronicarul sub vremi - în Paralela 45/decembrie - Rb - Timișoara
 • 2021: Bizanțul de după Bizanț și strămutările Paraschevei - în Paralela 45/octombrie - Rb - Timișoara
 • 2021: Neagoe Basarab, o jumătate de mileniu după - în Paralela 45/septembrie - Rb - Timișoara
 • 2021: Un împărat-filozof de acum 19 secole și Dacia - în Paralela 45/aprilie - Rb - Timișoara
 • 2021: În avangarda literaturii universale (Tristan Tzara) - în Paralela 45/aprilie - Rb - Timișoara
 • 2021: Un marș spre București de acum două veacuri - în Paralela 45/martie - Rb - Timișoara
 • 2021: Anul 1791, o demonstrație de maturitate a națiunii române - în Paralela 45/martie - Rb - Timișoara
 • 2020: Un erou de primă linie (generalul Ion Dragalina) - în Paralela 45/decembrie - Rb - Timișoara
 • 2020: Organizarea politică a spațiului românesc în secolul X - în Paralela 45/septembrie - Rb - Timișoara
 • 2020: 620, anul în care daco-romanii au fost lăsați singuri - în Paralela 45/august - Rb - Timișoara
 • 2020: Titu Maiorescu și lupta pentru limba română - în Paralela 45/iulie - Rb - Timișoara
 • 2020: O jumătate de mileniu de la primul tratat politologic românesc - în Paralela 45/iunie - Rb - Timișoara
 • 2020: O lecție de istorie de acum 235 de ani - în Paralela 45/februarie - Rb - Timișoara
 • 2019: Revoluțiile la români - în Paralela 45/decembrie - Rb - Timișoara
 • 2019: Doi principi contra Împărăției - în Paralela 45/august - Rb - Timișoara
 • 2019: Ispitele analogice ale unei biografii pașoptiste - în Paralela 45/iunie - Rb - Timișoara
 • 2019: Un mileniu de atestare ecleziastică în Banat - în Paralela 45/februarie - Rb - Timișoara
 • 2018: Cantacuzino, salvatorul Vienei - în Paralela 45/octombrie - Rb - Timișoara
 • 2018: Opt decenii de la trecerea în eternitate a Întregitoarei - în Paralela 45/iulie - Rb - Timișoara
 • 2018: Geografia ostilă a vecinătății, oglindită în scrierile latinității clasice - în Paralela 45/iunie - Rb - Timișoara
 • 2018: De la venin la vedenie: o incursiune în subteranele civilizației medievale (recenzie la volumul Periplu prin malefic de Dana Percec și Dan Negrescu, Ed. Universității de Vest) - în Paralela 45/mai - Rb - Timișoara
 • 2018: Un ducat tardeno-dacic: Chopon/Ultramontania - în Paralela 45/mai - Rb - Timișoara
 • 2018: Opt secole de la urcarea pe tron a lui Ioan Asan al II-lea - în Paralela 45/martie - Rb - Timișoara
 • 2018: Aniversări în neamul Corvineștilor - în Paralela 45/februarie - Rb - Timișoara
 • 2017: Ștefan Odobleja, 115 ani de eternitate - în Paralela45/octombrie - Rb - Timișoara
 • 2017: Referențialul MIhail Kogălniceanu - în Paralela 45/septembrie - Rb - Timișoara
 • 2017: Națiunea, personaj principal al unui ”metaroman al cercetării” (recenzie la volumul Tradiție intelectuală și conceptualizare politică. Națiunea în scrierile lui Alexandru Papiu Ilarian de Johanna-Ioana Schweighoffer, Seria de Istorie a Editurii Universității de Vest) - în Paralela 45/august - Rb - Timișoara
 • 2017: O vară însângerată, un veac de recunoștință - în Paralela 45/august - Rb - Timișoara
 • 2014: Raporturile entităților politico-juridice preexistente cu uniunea burebistană - în Columna 2000 nr. 57-58 - Timișoara
 • 2013: Pe urmele amazoanelor (recenzie) - în Paralela45/decembrie - Rb - Timișoara
 • 2013: Regatul getic în epoca zalmoxiană - în Columna 2000 nr. 55-56 - Timișoara
 • 2013 Dicționarul de Cuvinte Recente, la a treia ediție (recenzie) - în Paralela 45/aprilie, Rb - Timișoara
 • 2013: Comunităţi etno-politice din Dacia Magna - în Columna 2000 nr. 53-54 - Timişoara
 • 2012: Statul getic în epoca diadohilor - în Columna 2000, nr. 51/52 - Timişoara
 • 2012: Anul 1918 din perspectiva istoriei civilizaţionale - în Paralela45/decembrie, Rb - Timişoara
 • 2012: Cuvinte împreună despre naţiune (I) - în Paralela 45/octombrie, Rb - Timişoara
 • 2012: 130 de ani de la naşterea "părintelui arheologiei româneşti" - în Paralela 45/septembrie, Rb - Timişoara
 • 2012: Elemente de fenomenologie statală în Geţia preburebistană - în Paralela 45/septembrie, Rb - Timişoara
 • 2012: O întâmplare cu fratele împăratului din luna august 595 - în Paralela 45/august, Rb - Timişoara
 • 2012: Daco-geţii şi invazia celtică - în Paralela 45/iulie, Rb – Timişoara
 • 2012: Conexiuni istro-tectosage - în Paralela 45/iunie, Rb – Timişoara
 • 2012: Rolul sistemelor de fortificaţii la geto-daci - în Columna 2000, 49/50 – Timişoara
 • 2012: Misterele din jurul daco-geţilor sunt departe de a înceta să ne uimească (interviu cu dr. Leonard Velcescu – Universitatea Perpignan, Franţa) - în Paralela 45/mai, Rb – Timişoara
 • 2011: Mutaţii sociale şi instituţionale în epoca lui Burebista - în Columna 2000, 47/48 – Timişoara
 • 2011: 825 de ani de la întemeierea statului DacoRomaniei. Antecedente ale creării ţaratului Asăneştilor - în Paralela 45/noiembrie, Rb – Timişoara
 • 2011: Consecinţele bătăliei de la Chaeronea pentru Dacia - în Paralela 45/august, Rb – Timişoara
 • 2011: Contextul geopolitic al Daciei în secolul preburebistan - în Paralela 45/iulie, Rb – Timişoara
 • 2011: Triburi şi neamuri din Dacia Magna - în Columna 2000, 45/46 - Timişoara
 • 2011: Comunităţi exo-tribale din Dacia preburebistană. Elitele davense - în Paralela 45/mai, Rb – Timişoara
 • 2010: Stăpânirile tadeno-dacice: Gepidia (II) - în Paralela 45/octombrie, Rb – Timişoara
 • 2010: Monedă şi stat în Dacia preromană - în Clio, 1-4/2010 - Timişoara
 • 2010: Stăpânirile tadeno-dacice: Gepidia (I) - în Paralela 45/octombrie, Rb – Timişoara
 • 2010: Recuperarea lui Rubobostes (contextul regional – contextul local) - în Columna 2000, 41/42 - Timişoara
 • 2009: Regatul getic, în vremea lui Alexandru cel Mare şi Zopyrion (II) - în Columna 2000, 39/40 - Timişoara
 • 2009: Geţia, între Kotys şi Dromichetes - în Clio, 3-4/2009 - Timişoara
 • 2010: Dacia, între „războiul carpic” şi luptele politice de la Roma - în Paralela 45/august, Rb – Timişoara
 • 2010: Aşezările umane din Geţia preburebistană - în Paralela 45/august, Rb – Timişoara
 • 2010: Statul ca realitate în devenire: cazul Daciei - în Paralela 45/martie, Rb - Timişoara
 • 2010: Caracterul latin al creştinismului în Dacia pontică/Scythia Minor - în Paralela 45/februarie, Rb - Timişoara
 • 2010: Dromichetes I şi desăvârşirea statală - în Paralela 45/ianuarie, Rb - Timişoara
 • 2009: Regalitatea getică şi condominiumul trac - în Clio, 1-2/2009 - Timişoara
 • 2010: Abandonarea frontului dunărean şi statalitatea tardeno-dacică - în Paralela 45/iunie, Rb – Timişoara
 • 2010: Recuperarea lui Rubobostes: argumentele arheologice - în Paralela 45/mai, Rb - Timişoara
 • 2009: Regatul getic, în vremea lui Alexandru cel Mare şi Zopyrion (I) - în Paralela 45/septembrie, Rb - Timişoara
 • 2009: Protectorii Histriei - în Paralela 45/august, Rb - Timişoara
 • 2009: Starea a treia în societatea geto-dacică - în Columna 2000, 37/38 - Timişoara
 • 2009: Regalitatea geto-dacică, între legendă şi istorie - în Paralela 45/martie, Rb – Timişoara
 • 2008: Antecedentele "centrului statal" Sarmizegetusa. Rubobostes - în Columna 2000, 35/36 - Timişoara
 • 2008: Problema celui de-al doilea Dromichaites (III) - în Clio, 3/2008 - Timişoara
 • 2008: O istorie civilizaţională a Romanităţii orientale - în Paralela 45/septembrie, Rb - Timişoara
 • 2008: Problema celui de-al doilea Dromichaites (II) - în Clio, 2/2008 - Timişoara
 • 2008: Guvernatorii Macedoniei şi debutul conflictului daco-roman - în Columna 2000, 33/34 - Timişoara
 • 2008: Între Dochia şi Dacia Felix: Femeia în imaginarul societăţii traco-dacice - în Reflex, 88/93 - Reşiţa (coautor Adriana Nica)
 • 2008: Problema celui de-al doilea Dromichaites (I) - în Clio, 1/2008 - Timişoara
 • 2007: Un episod din istoria Banatului post-aurelian: Limiganţii - în Columna 2000, 31/32 - Timişoara
 • 2007: Generaţia aureliană - în Arcade, I/V - Strehaia
 • 2007: Naţiune, metanaţiune, ecclesionaţiune - în Paralela 45/iunie, Rb - Timişoara
 • 2007: Ieşirea Daciei din Imperiu - în Paralela 45/februarie, Rb - Timişoara
 • 2006: Reîntemeierea creştină a Daciei - în Paralela 45/august, Rb - Timişoara
 • 2006: Lecţia de supravieţuire: de la Dacia Capta la Dacia Felix - în Paralela 45/mai, Rb - Timişoara
 • 2005: Naţiunea - repere istorice - în Columna 2000, 23/24 - Timişoara
 • 2004: Moştenirea lui Burebista. Contribuţii la "lista regală" - în Columna 2000, 19/20 – Timişoara
 • 2004: Moştenirea lui Burebista. Despre teritorii şi frontiere - în Arcade, 3/II - Strehaia
 • 2004: Continuitate şi discontinuitate în denumirile municipiilor din Dacia romană - în Arcade, 2/II - Strehaia

Participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări (selecţiuni):

 • 2018: Invariantele revoluțiilor românești de-a lungul istoriei - Asociația Istoricilor Bănățeni Timișoara & Casa de Cultură a Sindicatelor Lugoj, Simpozionul ”170 de ani de la Revoluția de la 1848 din Banat”, 23 iunie (coordonator de proiect, în col. cu muz. dr. A. Deheleanu și prof. Marieta Rubaneț)
 • 2018:  Călători privilegiați și drumuri în Dacia postaureliană - Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timișoara, Arheovest, Institutul de Cooperare și Limbă Camoes Portugalia, Universitatea Szeged, Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania europeană”, ediția a VII-a, 15-16 iunie
 • 2018:  Locuitorii din Dacia post-aureliană în terminologii contemporane oficiale - Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timișoara, Arheovest, Institutul de Cooperare și Limbă Camoes Portugalia, Universitatea Szeged, Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania europeană”, ediția a VIi-a, 15-16 iunie
 • 2018: Proiecții ale romanității prin discursuri oglindă-în-oglindă - Universitatea Craiova, Societatea de Studii Clasice din România, Colocviul internaţional "Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene", ediţia a X-a, Craiova, 26 mai
 • 2017: Raportarea lumii get-dacice la sacerdoțiul dionisiac. Între canon și adaptare - Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timișoara, Arheovest, Institutul de Cooperare și Limbă Camoes Portugalia, Universitatea Szeged, Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania europeană”, ediția a VI-a, 16-17 iunie
 • 2017: Contextul geo-politic al prezenței lui Publius Ovidius Naso la Tomis - Universitatea Craiova, Societatea de Studii Clasice din România, Colocviul internaţional "Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene", ediţia a IX-a, Craiova, 26-27 mai
 • 2017: Sensuri comode și sensuri profunde în etimologie - Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, Clubul "Anotimpuri", Conferinţele de vineri (conferinţă de autor), Lugoj, 28 aprilie
 • 2016: Imaginarul istoric ca instrument ideologic. Cazul Iordanes- Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timișoara, Arheovest, Institutul de Cooperare și Limbă Camoes Portugalia, Universitatea Szeged, Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania europeană”, ediția a V-a, 24-25 iunie
 • 2016: Momentul Regalianus în evoluția Romaniei Orientale - Universitatea Craiova, Societatea de Studii Clasice din România, Colocviul internaţional "Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene", ediţia a VIII-a, Craiova, 28 mai
 • 2015: Geografia ostilă a Barbaricum-ului: imagine culturală și determinări istorice - Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea București, Universitatea ”Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, Universitatea ”Al. I. Cuza” Iași, Universitatea Craiova, Conferința ”Provocările discursului academic actual: teme, tendințe, metode”, ediția a II-a (Proiect POSDRU 159/1.5/S/140863), Sinaia 21-24 noiembrie
 • 2015: Statele-națiuni la începuturile secolelor XX și XXI: o comparație factuală (col. Daniel Haiduc) - Consiliul Județean Timiș, Muzeul Banatului, Biblioteca Județeană Timiș, Muzeul Satului Bănățean, Simpozionul internațional ”97 de ani de la Marea Unire de la 1 Decembrie 1918”, 20-21 noiembrie
 • 2015: Alianțe și parteneriate romano-barbare în spațiul daco-moesic din secolele III-VI AD - Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timișoara, Arheovest, Institutul de Cooperare și Limbă Camoes Portugalia, Universitatea Szeged, Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania europeană”, ediția a IV-a, 2-3 octombrie
 • 2014: Ovidius şi barbarii: natura referinţelor - Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea !Al. I. Cuza" Iaşi, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, Universitatea Bucureşti, Universitatea Craiova, Conferinţa "Provocările discursului academic actual: teme, tendinţe, metode" (Proiect POSDRU 159/1.5/S/140863), Poiana Braşov 19-22 noiembrie
 • 2014: Titus Livius şi barbarii: frecvenţa şi natura referinţelor - Asociaţia pentru Cercetarea Multidisciplinară din Zona Vest a României, al XVI-lea Simpozion internaţional "Tinerii şi cercetarea multidisciplinară", Timişoara 13-14 noiembrie
 • 2014: Realitate istorică şi mit cultural în receptarea antică şi modernă a lui Spartacus - Universitatea Craiova, Societatea de Studii Clasice din România, Colocviul internaţional "Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene", ediţia a VII-a, Craiova, 24-25 octombrie
 • 2014: Elemente de interes militar-strategic în corespondenţa lui Ovidius de la Tomis - Institutul Pedagogic "Juhasz Gzula" Szeged, Universitatea de Vest & Centrul de Studii Romanice Timişoara, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică Veneţia, Colocviul internaţional "Comunicare şi cultură în Romania europeană", ediţia a III-a, 3-5 octombrie
 • 2014: Literatura străromână în context istoric şi cultural - Casa de Cultură a Municipiului Lugoj, Clubul "Anotimpuri", revista "Actualitatea literară”, Conferinţele de vineri (conferinţă de autor), Lugoj, 30 mai
 • 2014: Paralele instituţionale între antichitatea romană şi cea chineză - Asociaţia Istoricilor Bănăţeni din Timişoara, sesiunea curentă (conferinţă de autor)
 • 2013: Calul, vector de structurare instituţională în antichitatea getică - Universitatea Craiova, Societatea de Studii Clasice din România, Colocviul internaţional "Receptarea antichităţi greco-latine în culturile europene", ediţia a VI-a, atelierul "Hippika - Calul în istoria omului"
 • 2013: Statutul României în 1918 şi 1989 - paralele de drept internaţional - Muzeul Banatului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul de Artă Timişoara, Simpozionul internaţional dedicat Zilei Naţionale a României
 • 2013: Raporturile dintre populaţiile de frontieră şi instituţiile Imperiului Roman. Cazul limiganţilor - Universitatea de Vest Timişoara, Universitatea Szeged, Consulatul Italiei la Timişoara, Centrul de Studii Romanice din Timişoara, Colocviul internaţional "Comunicare şi cultură în România europeană", ediţia a II-a
 • 2013: Comunităţi etno-politice din Dacia Magna - Mitropolia Banatului, Consiliul Judeţean Timiş, Universitatea "Ioan Slavici", Simpozionul internaţional dedicat Zilei Eroilor Neamului
 • 2012: Resurecţia Estului european: punct de pornire 1918 - Muzeul Banatului Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Muzeul de Artă Timişoara, Simpozionul internaţional dedicat Zilei Naţionale a României
 • 2011: Triburi şi neamuri din Dacia Magna – poziţia lor în arhitectura instituţională a societăţii autohtone – Universitatea de Vest Timisoara, Simpozionul ştiinţific al doctoranzilor
 • 2010: Un precedent al arhe-ului burebistan: cooperarea militară daco-getică din epoca lui Rubobostes şi Oroles (II) – Universitatea de Vest Timisoara, Sesiunea Stiinţifică “Cultură şi Civilizaţie în Banatul Istoric”, eveniment dedicat Zilei naţionale a României şi prilejuit de împlinirea a 40 de ani de învăţământ istoric timişorean şi 20 de ani de la înfiinţarea secţiei de Istorie la UVT.
 • 2010: Aspecte instituţionale ale emiterii de monedă la geto-daci – Asociaţia Istoricilor Bănăţeni, sesiunea curentă
 • 2010: Transportul călare în economia preromană (poster) – Simpozionul „Agricultura, păstoritul şi meşteşugurile conexe în Dacia şi provinciile învecinate”, ediţia a V-a - Centrul de Studii Istorice şi Arheologice "C. Daicoviciu" Timişoara
 • 2009: Tranziţia către daco-craţie. Aspecte ale problemei Rubobostes - Sesiunea ştiinţifică anuală de istorie a Centrului de Studii Istorice şi Arheologice "C. Daicoviciu" Timişoara
 • 2009: Statul ca realitate în devenire - cazul geto-dac - Sesiunea ştiinţifică anuală de istorie Timişoara - Muzeul Banatului, Direcţia Arhivelor Naţionale - Timiş, Universitatea de Vest Timişoara, Biblioteca Judeţeană Timiş, Consiliul Judeţean Timiş
 • 2009: Regalitatea arhaică la geto-daci: momentul Zalmoxis - Academia Română - Filiala Timişoara, Universitatea de Vest - Centrul "C. Daicoviciu" - Zilele Academice Timişene, ediţia a XI-a, sesiunea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în istorie
 • 2008: Structuri sociale în Dacia preromană - Asociaţia Istoricilor Bănăţeni, sesiunea curentă
 • 2007: Războaiele mithridatice şi Pontul Stâng: Problema celui de-al doilea Dromichiaetes - Simpozionul internaţional "Muzeul Banatului - 135 ani"
 • 2006: Dacia în imaginarul politic al Imperiului Roman - rebeliunile lui Ingenuus şi Regalianus - Universitatea de Vest Timişoara, Consiliul Judeţean Timiş, Inspectoratul Şcolar Judeţean, Asociaţia Cultul Eroilor, ASTRA Timişoara, Societatea Patrimoniu, Liceul Vlad Ţepeş & Federaţia Spiru Haret Timiş - Simpozionul internaţional de istorie "Columna 2000", ediţia a XVI-a
Alte mentiuni: 

* Membru al Uniunii Scriitorilor din România; autor a nouă volume de studii, eseistică şi proză

* Jurnalist profesionist

Relatia cu CSDR Lucus: 

Director al centrului de cercetare

Articole în ACL