CSDR Lucus

Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus (CSDR Lucus) este un centru de studii independent, organizat sub egida asociaţiei omonime[1], având drept scop cunoaşterea cât mai aprofundată a trecutului istoric, prin mijloace specifice cercetării ştiinţifice.

Domeniul de interes al CSDR Lucus se circumscrie cronologic mileniilor I î.Hr. şi I d.Hr., cu prelungiri până la constituirea statelor medievale româneşti, iar spaţial, ariei de locuire a ansamblului geto-daco-moesic şi de etnogeneză daco-română, delimitată generic de Pontul Stâng, Nistru, Tisa şi Munţii Haemus/Balcani, cu contingenţele structural-fenomenologice. Activitatea de studiu şi cercetare desfăşurată sub egida CSDR Lucus se derulează în baza unui program-cadru multianual, dezvoltat prin proiecte individuale sau colective asumate prin contracte de cercetare sau convenţii de colaborare; contribuţiile voluntare sunt binevenite, sub rezerva respectării principiilor de etică, originalitate, relevanţă şi rigoare metodologică specifice cercetării ştiinţifice.

Colegiul ştiinţific consultativ

 • prof. univ. dr. Dan Negrescu – preşedinte
 • prof. univ. dr. Livius Petru Bercea – vicepreşedinte
 • prof. univ. dr. Sergiu Drincu – vicepreşedinte

Colegiul logistic consultativ

 • jr. Iosif Vereb – preşedinte
 • ec. Petre Corici – consilier economic
 • ing. Daniel Haiduc – consilier IT

Centrul de cercetare

 • jr.m. Laurenţiu Nistorescu – director
 • jr. Adrian Marcu – consilier strategie cercetare
 • prof. Elena Lazăr – consilier metodologie cercetare
 • ing. Romulus Popovici – consilier programe cercetare
 • ing. Daniela Damian – consilier relaţii publice

CSDR Lucus este partener instituţional al Comisiei de Sociologie din cadrul Filialei Timişoara a Academiei Române.

Calitatea activităţii de cercetare desfăşurată sub egida CSDR Lucus este supusă, periodic, auditării de către autorităţi calificate, în termenii asumaţi de Consiliul Director al asociaţiei tutelare şi în convergenţă cu metodologia şi criteriile utilizate de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice (CNCS) şi Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământului Superior (CNCSIS).

[1] Asociaţia „CSDR Lucus” Timişoara a luat fiinţă în 21 martie 2012, dobândind personalitate juridică prin încheierea civilă 11.434/26.04.2012 şi fiind înscrisă în Registrul Special al Asociaţiilor sub nr. 59/04.05.2012.

ACL nr. 11B/2023

ACL nr. 11B/2023

Numărul 11B/2023 al revistei științifice Acta Centri Lucusiensis, editată de Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, a fost validat în ședința Colegiului de redacție din 18 februarie 2024, desfășurată sub prezidiul prof. univ. dr. Sergiu Drincu, vicepreședinte al Colegiului științific consultativ.

Detalii »