Invitatul ediţiei: Zoe Petre - "Sunt greu de presupus interferențe de cult și tradiție între spațiul getic și cel elen”