Bibliotheca Lucus

Bibliotheca Lucus reuneşte creaţii de autor compatibile cu domeniul de interes al CSDR Lucus - deopotrivă articole ştiinţifice sau asimilate şi publicistică istorică (cronică, eseu, interviu etc.) - publicate cu acordul expres al autorilor şi care constituie proprietatea intelectuală exclusivă a acestora. Bibliotheca Lucus este deschisă atât membrilor, membrilor asociaţi şi colaboratorilor externi ai CSDR Lucus, cât şi altor autori, la invitaţia centrului sau la propria solicitare, în condiţiile respectării limitelor deontologiei ştiinţifice, domeniului de interes şi exigenţelor de redactare. În Bibliotheca Lucus pot fi publicate atât lucrări inedite (dacă acestea nu au fost angajate de autorii lor pentru publicare în alte reviste ştiinţifice), cât şi lucrări (sau fragmente unitare de lucrări) ale unor teze validate (de licenţă, dizertaţie, doctorat etc.) sau articole publicate în alte reviste ştiinţifice - în acest ultim caz, publicarea făcându-se numai după apariţia efectivă a publicaţiei respective, cu indicarea expresă (ca trimitere bibliografică) a datelor de apariţie. Dacă autorii consideră necesar, pot opera modificări faţă de versiunea deja publicată, cu condiţia ca modificările menţionate să fie explicit semnalate. În cazul în care natura lucrării impune utilizarea unui aparat critic, acesta va respecta normele de redactare valabile pentru revista Acta Centri Lucusiensis.
Secretariatul redacţional îşi rezervă dreptul de încadra tematic lucrările şi/sau de a solicita autorilor clarificări sau completări. Singurele intervenţii pe care secretariatul redacţional le poate opera sunt cele privitoare la adaptarea formală a aparatului critic, fără a aduce nici o atingere conţinutului informativ al acestuia.

Nu există articole în această secţiune.
ACL nr. 11B/2023

ACL nr. 11B/2023

Numărul 11B/2023 al revistei științifice Acta Centri Lucusiensis, editată de Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, a fost validat în ședința Colegiului de redacție din 18 februarie 2024, desfășurată sub prezidiul prof. univ. dr. Sergiu Drincu, vicepreședinte al Colegiului științific consultativ.

Detalii »