Călin Timoc

Muzeograf princ. dr., arheolog specialist (autorizat RAR)
Data si locul nasterii: 
10 februarie 1974, Timişoara, România
Parcurs profesional: 
  • 2007: teză de doctorat cu tema Barăcile soldaţilor auxiliari din castrele din Dacia romană
  • 2006: lector universitar la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest Timişoara
  • 2002: arheolog specialist, înscris în Registrul Arheologilor Români
  • 2001: asistent universitar la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest Timişoara
  • 1998: preparator la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest Timişoara
  • 1998: licenţă în studii aprofundate - Romanitate orientală - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie UVT
  • 1997: licenţă - istorie-germană - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a UVT