Cătălin Borangic

Istoric
Data si locul nasterii: 
1975, Alba Iulia
Parcurs profesional: 
 • 2012 - prezent: cercetător asociat în cadrul Centrului de Studii DacoRomanistice "Lucus" Timişoara
 • 2011: dizertaţie cu teza Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a.Chr.-I p.Chr.)
 • 2011-2009: masterat Preistoria spaţiului carpato-dunărean în contextul arheologiei sistemice - Facultatea de Istorie şi Filologie a Universităţii "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
 • 2009: licenţă în istorie cu teza Armele curbe în lumea tracilor
 • 2006-2009: Facultatea de Istorie şi Filologie - Universitatea "1 Decembrie 1918" Alba Iulia
Bibliografie de autor: 

Articole în reviste şi publicaţii ştiinţifice:    

 • 2013: Incursiune în fenomenul ecvestru geto-dacic. Studiu de caz: zăbala de tip tracic  (colab. Marius Barbu) - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1B/2013, pg. 22-47, ed. CSDR Lucus, Timişoara
 • 2013: Note pe marginea originii şi a rolului armurilor geto-dacice în ritualurile funerare (colab. Sorin Paliga) - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1A/2013, pg. 5-23, ed. CSDR Lucus, Timişoara
 • 2012: Tarabostele de la Cetăţeni - în Revista de Istorie a Muscelului. Studii şi Comunicări - Analele Muzeului Municipal Câmpulung Muscel, pg. 17-29
 • 2012: Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (partea a II-a). Reprezentările Antichității - în „Terra Sebus”, Sebeş-Alba, nr. 4/2012, pg. 179-209
 • 2011: Războinici nord-dunăreni în armuri de zale (sec. II a. Chr.-sec. II p. Chr.) – partea I- în „Terra Sebus”, Sebeş-Alba, nr. 3/2011, pg. 171-227
 • 2011: Armuri de zale, meșteri și ateliere în Dacia preromană - în Acta Musei Porolisensis, Zalău, nr. XXXIII, 2011, pg. 123-146
 • 2011: Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Rhomphaea, lancea-seceră  sau coasa de luptă - în Bibliotheca Musei Porolissensis, nr. XIII, vol. colectiv Identităţi culturale locale şi regionale în context european – Studii de arheologie şi antropologie istorică, In memoriam Alexandri V. Matei, Ed. Mega, Ed. Porolissum, Cluj-Napoca
 • 2010: Posibile semnificaţii magico-religioase ale utilizării armelor curbe în lumea dacică - în „Terra Sebus”, Sebeş-Alba, nr. 2/2010, pg. 93-104
 • 2010: Câteva observaţii privind cosoarele în lumea dacicăîn NEMVS Alba Iulia, nr. 9-10, pg. 10-21
 • 2009: Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Falx dacica - în „Terra Sebus”, Sebeş-Alba, nr.1/2009, pg. 43-61
 • 2009: Incursiune în arsenalul armelor curbe tracice. Mahaira - în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, pg. 47-67
 • 2009: Sica. Tipologie şi funcţionalitate - în NEMVS Alba Iulia, nr. 7-8, pg. 22-74
 • 2009: Cuţite de luptă dacice descoperite în nord-vestul României - în Studia Universitatis “Babeş-Bolyai”, Cluj-Napoca, pg. 35-42 (colab.)
 • 2008: Falx dacica. Suggestion for Dacian curved typess of weapons - în Studii dacice, Cluj-Napoca, Ed. Mega, pg. 141-160
 • 2008: Fenomenul dacoman, promotori şi aderenţi - în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, pg. 119-137
 • 2008: Falx dacica. II. Tentativă de reconstituire - în NEMVS Alba Iulia, nr. 3-6, pg.44-62
 • 2007: Radu Ardevan, Livio Zerbini, La Dacia Romana - în Buletinul Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti, Alba Iulia, pg. 163-165 (recenzie)
 • 2007: Florin Curta, Apariţia slavilor - în Apulum Alba Iulia, nr. XLIV, pg. 709-711 (recenzie)
 • 2006: Falx dacica. I.  Propunere pentru o tipologie a armelor curbe dacice - în NEMVS Alba Iulia, nr. 1-2, pg. 47-84

Publicistică istorică (selecţiuni):

 • 2007: Festivalul Cetăţilor dacice, Cricău - în Dacoromania nr. 31, pg. 82 – Alba Iulia
 • 2005: Arcul getic - în Dacoromania nr. 20, pg. 48 – Alba Iulia
 • 2004: Sabia încovoiată - simbol naţional al dacilor - în Dacoromania nr. 18, pg. 38 – Alba Iulia
 • 2001: Nu toţi dacii au murit la Sarmizegetusa - în Dacoromania nr. 8, pg. 30-31 – Alba Iulia

Participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări (selecţiuni):

 • 2009: The magical – religious significance of weapons. The case of curved weapons – International Student Conference on Spirituality in Prehistory, Beyond the Veil, Universitatea 1 Decembrie 1918 Alba Iulia
 • 2008: Observaţii privind iconografia pumnalelelor sica - Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti Arheologie-Istorie-Muzeologie. Ediţia a XVI-a
 • 2007: Fenomenul dacoman: origini, traseu, actualitate - Sesiunea Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti Arheologie-Istorie-Muzeologie. Ediţia a XV-a
 • 2007: Istorie şi dacomanie - Simpozionul Naţional Civilizaţia dacică din sud-vestul Transilvaniei. Aur şi Tezaur în civilizaţia dacică, Ediţia a III-a, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
 • 2006: Reconstituire Falx dacica - Simpozionul Naţional Civilizaţia dacică din sud-vestul Transilvaniei. “Decebal 106 – 2006”, Ediţia a II-a, Muzeul Naţional al Unirii, Alba Iulia
 • 2006: O propunere pentru o tipologie a săbiilor curbe dacice pe baza reprezentărilor din Antichitate - Sesiunea Internaţională a Cercurilor Ştiinţifice Studenţeşti “Globalisation in Studies of the Past”, Ediţia XIV, Universitatea “1 Decembrie 1918”, Alba Iulia

Participări la şantiere arheologice:

 • 2011, septembrie: Alba Iulia, Tabără de specializare în reabilitarea monumentelor istorice - ediţia a V-a
 • 2006, iunie: Proiectul "EcoCraiva" - ecologizarea şi amenajarea turistică a cetăţii dacice de la Craiva
 • 2006, mai: Proiectul "CăpâlNatura" - ecologizarea şi amenajarea fortificaţiei dacice de la Căpâlna
Alte mentiuni: 
 • Editor Enciclopedia Dacica - www.enciclopedia.dacica.ro
 • Fondator al Asociaţiei culturale "Sarmizegetusa" - Alba Iulia
 • Membru al Fundaţiei "1 Decembrie 1918" pentru unitatea şi integritatea României  - Alba Iulia
 • Membru al Asociaţiei "Terra Dacica Aeterna" - Cluj Napoca