Valy-Geta Ceia

Filolog, conferențiar universitar doctor, cercetător ştiinţific, scriitor
Data si locul nasterii: 
1 ianuarie 1966
Parcurs profesional: 
 • 2012-prezent: cercetător asociat Centrul de Studii DacoRomanistice "Lucus"
 • 2006-2008: cercetător ştiinţific - Centrul Naţional de Studii "Mihai Eminescu" - Memorialul Ipoteşti
 • 2002-prezent: lector universitar Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie - Universitatea de Vest Timişoara
 • 2001: doctor în filologie summa cum laude
 • 1993-2002: asistent universitar Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie - Universitatea de Vest Timişoara
 • 1991-1993: profesor preuniversitar de limba şi literatura latină
 • 1988: Facultatea de Filologie a Universităţii Timişoara (Universitatea de Vest Timişoara), secţia română-latină
Bibliografie de autor: 

Cărţi de autor (selecţie):  

 • 2009: Literatură şi credinţă. Structuri tematice contrastante şi paradoxale, Editura Universităţii de Vest, Timişoara
 • 1997: Incursiuni în literatura latină creştină, Editura Hestia, Timişoara

Articole în reviste şi publicaţii ştiinţifice (selecţie):

 • 2011: Identitate – alteritate – sacru, în volumul colectiv Comunicare şi identitate. Perspective lingvistice şi culturale. Coordonare: Emilia Parpală, Carmen Popescu, Craiova, Editura Universitaria, pg. 236-244.
 • 2011: Acta, non verba – semnificaţii transtemporale, în volumul colectiv Antichitatea clasică şi noi. Volum editat de: Dana Dinu, Ilona Duţă, Mădălina Strechie, Craiova, Editura Universitaria, pg. 67-74.
 • 2010: Vita rustica Romana. Retorică şi realitate, în Bibliotheca Historica et Archaeologica Universitatis Timisiensis, vol. XII, Timişoara, Editura Universităţii de Vest, pg. 121-125.
 • 2009: Existenţa agonică, în „Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Theologia Graeco-Catholica Varadisiensis", anul LIV, nr. 2, pg. 135-140.
 • 2009: Dimensiuni semantice şi ontologice ale singurătăţii, în Per Teresa. Obiettivo Romania. Studi e ricerche in ricordo di Teresa Ferro, 2, A cura di Giampaolo Borghello, Daniela Lombardi, Daniele Pantaleoni, Udine, Università degli Studi di Udine, Forum, pg. 505-520.
 • 2006: Cuvânt şi fapte, în volumul Sesiune de comunicări ştiinţifice. Ediţia a IV-a, Timişoara, Tipografia Universităţii, pg. 43-48.
 • 2005: Limitele măsurii, în volumul colectiv In Magistri honorem G.I. Tohăneanu, Timişoara, Editura Universităţii de Vest din Timişoara, pg. 223-227.
 • 2004: Un topos al cunoaşterii: Ultima Thule, în Sesiune de comunicări ştiinţifice. Ediţia a III-a, Timişoara, Tipografia Universităţii, pg. 40-44.
 • 1999: Semnificaţiile termenului latinesc votum în perspectivă diacronică, în volumul Sesiune de comunicări ştiinţifice, Timişoara, Tipografia Universităţii, pg. 40-46.

Participări la simpozioane şi sesiuni de comunicări (selecţiuni):

 • 2011: Vocile lui Ovidiu - Conferinţa internaţională „Comparatism, identitate, comunicare”, ediţia a IV-a, Craiova
 • 2011: Elegiile fiinţei. Ovidiu la Pontul Euxin - Sesiunea de comunicări ştiinţifice a Colectivului de filologie clasică. Ediţia a VI-a, Timişoara
 • 2011: (A) simţi – o perspectivă diacronică - Zilele Academice Timişene 
 • 2010: Vita rustica Romana. Retorică şi realitate - Simpozionul Naţional al Centrului de Studii de Istorie şi Arheologie „Constantin Daicoviciu”, ediţia a IV-a, Timişoara
 • 2010: Identitate – Alteritate – Sacru - Conferinţa internaţională „Comunicare, identitate, cultură”, ediţia a III-a, Craiova
 • 2010: Acta, non verba – significations transtemporelles - Colocviul internaţional „Receptarea antichităţii greco-latine în culturile europene", ediţia a IV-a, Craiova
Alte mentiuni: 
 • Membru al Centre International de Recherches et Etudes Transdisciplinaires (CIRET), Paris
 • Membru al Societăţii de Studii Clasice "Latinitas Banatica"