Sergiu-Dorel Drincu

Filolog, profesor universitar doctor, cercetător ştiinţific, jurist
Data si locul nasterii: 

16 septembrie 1938, com. Covăsinţ, jud. Arad

Parcurs profesional: 
 • 2012-prezent: vicepreşedinte al Colegiului ştiinţific consultativ al CSDR Lucus
 • 2007-prezent: director fondator şi redactor-şef al publicaţiei „Philologica Banatica”
 • 1992-1994: profesor asociat la Institutul de Studii şi Educaţie Permanentă „Tibiscus” din Timişoara
 • 1994-2004: decan al Facultăţii de Limbi Moderne Aplicate din cadrul Universităţii „Tibiscus”; redactor-şef al publicaţiei „Analele Tibiscus” - seria Filologie şi Relaţii publice
 • 1994: secretar ştiinţific al Universităţii „Tibiscus”
 • 1990-1994: cercetător ştiinţific principal grad I în cadrul Institutului de Ştiinţe Socio-Umane „Titu Maiorescu” al Academiei Române - Filiala Timişoara
 • 1975-1990: cercetător ştiinţific în cadrul Centrului de Ştiinţe Sociale al Universităţii din Timişoara.
 • 1978: teză de doctorat cu tema Derivarea cu prefixe în limba română (conducător ştiinţific prof. univ. dr. G.I. Tohăneanu)
 • 1971-1975: cercetător ştiinţific la Colectivul de Lingvistică din cadrul Filialei din Timişoara a Academiei Române
 • 1969-1971: cercetător ştiinţific în cadrul Colectivului de Lingvistică al Universităţii din  Timişoara
 • 1963-1969: cercetător ştiinţific la nou înfiinţatul Colectiv de Lingvistică din cadrul Filialei din Timişoara a Academiei Române
 • 1958-1963: Facultatea de Filologie a Universităţii Timişoara (Universitatea de Vest Timişoara), specializarea română-germană; teza de diplomă cu tema: Stilul beletristic şi stilistica lingvistică (conducător ştiinţific: prof. univ. dr. doc. G. Ivănescu, membru corespondent al Academiei Române)
Bibliografie de autor: 

Cărţi de autor (selecţie):      

 • 2008: Punctuaţia de bază în limba română. Norme şi exerciţii, ed. Amphora–Mirton, Timişoara
 • 1998: Derivarea cu prefixe. De la latină la română, ed.Amphora, Timişoara
 • 1996: Ghid ortografic şi ortoepic, ed. Mirton, Timişoara
 • 1983: Semnele ortografice şi de punctuaţie în limba română. Norme şi exerciţii, ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti

Volume coordonate:

 • 1995: G. I. Tohăneanu 70, ed. Mirton, Timişoara
 • 1973: Studii de limbă şi stil, ed. Facla, Timişoara

Cursuri universitare:           

 • 1992: Retorică generală şi juridică, Universitatea „Tibiscus”, Timişoara

Publicistică şi participări la sesiuni de comunicări:

 • peste 50 de articole ştiinţifice şi numeroase eseuri şi tablete publicate; peste 50 de participări la sesiuni ştiinţifice universitare şi academice
Alte mentiuni: 
 • Membru al Societăţii de Ştiinţe Filologice din România - Filiala Timişoara; secretar ştiinţific al Societăţii Române de Lingvistică Romanică - Filiala Timişoara (1980-1990)
 • Coordonator de proiect la temele de cercetare ştiinţifică Lexicul tipăriturilor blăjene din perioada 1750-1760 şi Dicţionarul subdialectului bănăţean
Relatia cu CSDR Lucus: 

Vicepreşedinte al Colegiului ştiinţific consultativ

Articole în ACL