Remus Mihai Feraru

Lect. univ. dr.
Data si locul nasterii: 
21 septembrie 1972, Oraviţa - Caraş-Severin
Parcurs profesional: 
  • 2006 –prezent: lector dr. la Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara
  • 2004-2008: Universitatea de Vest, Timişoara, Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie – specializarea Teologie Ortodoxă Pastorală
  • 2004: Doctor în istorie cu distincţia Magna cum laude, cu teza “Cultura greacă în Pontul Stâng. Documentaţie literară” Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie
  • 1999-2002: preparator la Catedra de Teologie Ortodoxă din cadrul Facultăţii de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara
  • 1996-1997: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie, studii aprofundate: Istorie şi arheologie greacă şi romană
  • 1993-1997: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine – specializarea filologie clasică / limba şi literatura latină-limba şi literatura greacă veche
  • 1991-1996: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Istorie – specializarea istorie