Dan Negrescu

Filolog, profesor universitar doctor, conducător de doctorat, scriitor profesionist
Data si locul nasterii: 

5 iulie 1953, Timişoara, România

Parcurs profesional: 
 • 2012 - prezent: vicepreşedinte al Colegiului ştiinţific consultativ al CSDR Lucus
 • 2011 - prezent: membru al Comisiei de Patristică a Patriarhiei Române
 • 2010 - prezent: director al Şcolii Masterale la Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universităţii de Vest din Timişoara
 • 2007 - prezent: conducător de doctorate în domeniul filologie
 • 2003: profesor universitar la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1996: conferenţiar universitar la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara; şef al catedrei de limbi clasice
 • 1992: teză de doctorat cu tema Invariante clasice în poezia română modernă  (Lucian Blaga, Alexandru Philippide, Ştefan Aug. Doinaş)
 • 1991: lector universitar la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1990 - 1992: doctorat Filologie - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara (conducător ştiinţific prof. univ. dr. Eugen Todoran)
 • 1990: inspector şcolar pentru limbile română şi latină – Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş; asistent titular de limba şi literatura latină la Facultatea de Litere şi Filosofie a Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1972 - 1976: Facultatea de Filologie - Universitatea Timişoara (şef de promoţie pe ţară)
Bibliografie de autor: 

Cărţi de autor:          

 • 2012: Patristica perennia aucta, Părinţi de limbă latină şi scrierile lor, ed. Universităţii de Vest, Timişoara (ISBN 978-973-125-365-7)
 • 2012: Lexicon juridic latin-român, ediţia a II-a revăzută şi adăugită (coautor Radu Motica), ed. Universul juridic, Bucureşti (ISBN 978-973-127-75o-9)
 • 2004: Patristica perennia. Părinţi de limbă latină, ed. Universităţii de Vest Timişoara (ISBN 973-8433-50-9)
 • 2002: Apostolica et Patristica, ed. Universităţii de Vest, Timişoara (ISBN 973-8433-00-2)
 • 2001: Lexicon juridic latin – român (coautor Radu Motica), ed. Lumina Lex, Bucureşti (ISBN 973-588-359-7)
 • 1999: Tatăl, fiul şi spiritul uman, ed. Paideia, Bucureşti (ISBN 973-9368-72-7)
 • 1998: De la Troia la Tusculum, ed. Paideia, Bucureşti (ISBN 973-9393-03-9)
 • 1996: Literatură latină. Autori creştini, ed. Paideia, Bucureşti (ISBN 973-9131-47-6)
 • 1996: Cultură şi civilizaţie latină în cuvinte, ed. Paideia, Bucureşti (ISBN 973-9131-45-0)

Traduceri - volume:

 • 2009: Carmina Burana, ed. Paideia, Bucureşti
 • 2008 : Sfântul Ieronim, Apologie şi rânduială (studii introductive, traduceri şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 2006: Sfântul Ieronim, Pilduitoare vieţi de eremiţi (studiu introductiv, introduceri şi traduceri), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1999: Sfântul Ieronim, Dialog împotriva luciferienilor (introducere, traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1997: Sfântul Ieronim, Despre bărbaţii iluştri şi alte scrieri (introduceri, traduceri şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1995: Toma d Aquino, Despre Fiinţă şi Esenţă (traducere, note şi biografie), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1995: Heloise şi Abelard, Autoportrete epistolare (introducere, traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1995: Descartes, Expunere despre metodă (traducere şi note lexicale), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1994: Pierre Abelard, Etica (traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1992: Augustin, Soliloquia şi Sermones (studiu introductiv, traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1992: Spinoza, Tratat despre îndreptarea intelectului (traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti
 • 1991: Pico della Mirandola, Raţionamente sau 900 de teze. Despre demnitatea omului (traducere şi note), ed. Paideia, Bucureşti

Manuale universitare:          

 • 2008: Invariante clasice în literatura română, curs pentru masterat, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1995:  Literatură latină. Autori creştini, curs, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1995: Cultură şi civilizaţie latină în cuvinte, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara
 • 1994: Texte latine din antichitatea creştină. Antologie de texte, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara

Articole în reviste şi publicaţii ştiinţifice (selecţiuni):

 • 2013: Însemnare despre magul Zalmoxis - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1B/2013, pg. 5-7, ed. CSDR Lucus, Timişoara
 • 2013: Dionisie Exiguul, părinte al erei şi ordonator al ierarhilor - în "Acta Centri Lucusiensis" nr. 1A/2013, pg. 50-56, ed. CSDR Lucus, Timişoara
 • 2011: Rugăciunea augustiniană între identitate şi alteritate - în vol. „Sesiune de comunicări ştiinţifice”, ediţia a VI-a, Tipografia Universităţii de Vest din Timişoara
 • 2011: Translaticia Translatio – brief script about non-translation, în „Translationes” nr. 3, 2o11, ed. Universităţii de Vest Timişoara, pg. 209-212
 • 2011: O cale către sfinţii părinţi - în vol. Oliviu Felecan şi Daiana Felecan (ed.),  „Confluenţe lingvistice şi filologice”, ed. Mega, Cluj-Napoca, pg. 315- 322
 • 2011: Măsură şi vieţuire - în Elena Tia Sandu, „Modus vivendi, ars moriendi”, ed. Universitatea de Vest Timişoara, pg. 3
 • 2010: Pius translator et optimusîn „Translationes” nr. 2, ed. Eurostampa Timişoara, pg. 117-121
 • 2010: Ispita cercetării sau tentaţia adevărului - în vol. Dorina Popescu, „Ispita confesiunii sau Convertirea la Aurelius Augustinus şi Nicolae Steinhardt”, ed. Eubeea, Timişoara, pg. 5-6
 • 2009: De consolatione translationis - în „Translationes” nr.1, pg. 9-11
 • 2009: Cu Noica despre Dumnezeu şi cei plecaţi - în „Modelul cultural Noica”, Fundaţia Naţională pentru Ştiinţă şi Artă, Bucureşti, pg. 391-395
 • 2008: Sfântul Ieronim. Împotriva lui Rufinus. Întru apărarea visului meu (introducere şi traducere) - în vol. omagial „Studia in honorem magistri Alexandru Metea”, ed. Universităţii de Vest Timişoara, pg. 289-291
 • 2008: Cuvânt Înainte – în Petronela  Wainberg, „Historiae Perennes. Integrala Tacitus”, ed. Aeternitas, Alba Iulia, pg. I-V
 • 2006: Petrus Abaelardus şi lectura Sfinţilor Părinţi - în „Sesiune de comunicări ştiinţifice”, ed. IV., Tipografia Universităţii de Vest Timişoara, pg. 48-56
 • 2003:  Ad maiorem theologiae gratiam - în Analele Universităţii de Vest Timişoara, seria Teologie, pg. 115-117
 • 2001: Tălmaciul, leul şi Mediterana - în „Mellanges offerts au proffeseur Eugen Tănase”, ed. Universităţii de Vest Timişoara
 • 2000: Doina Benea, Dacia sud-vestică în secolele III-V (recenzie) - în Studii de Istorie a Banatului, XIX-XX, pg. 301-302
 • 1999: Socrate sau moartea unui ateu - în „Sesiune de comunicări ştiinţifice”, ed.  Universitatea de Vest Timişoara, pg. 12-16
 • 1998: Visul lui Ieronim - în „Sesiune de comunicări ştiinţifice”, ediţia  II-a, Tipografia Universităţii de Vest Timişoara, pg. 38-47
 • 1997: Monoteismul şi întâmplarea daco-iudaică - în „Calendarul Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei”, pg.122-127
 • 1996: Cassiodor, Despre învăţătura scrierilor divine (introducere şi traducere) - în „Altarul Banatului”, Timişoara, nr.1-3
 • 1994: Puterea romană şi cultura bizantină - între puterea economică şi forţa spiritului - în „Calendarul Românului”, ed. Mitropoliei Banatului, Timişoara, pg. 73-77
 • 1993: Nicolaus Olahus, Hungaria (Despre Banatul Timişan) (trad.) – în „Calendarul Românului”, pg.187-192
 • 1990: Viaţa creştină reflectată în versurile Sfântului Ambrozie al Milanului - în „Altarul Banatului” nr.11-12, Timişoara, pg. 27-34
 • 1986: Les descendents du premier appelé - în „Eirene Konferenz - Die Antike und Europa”, vol. 17, ed. Akademie de Wiessenschaften der DDR, Berlin, pg. 158-166
 • 1986: Urmaşii întâiului chemat (tradiţia apostolică andreiană) - în „Mitropolia Banatului”, Timişoara, nr. 4, pg. 21-27
 • 1985: Despre Istoria Banatului Timişan de Grisellini - în „Mitropolia Banatului”, nr.1-2, Timişoara, pg. 121-123

Publicistică istorică (selecţiuni):

 • 2000: Un Ieronim din Banat (recenzie) - în Paralela 45/februarie, Rb – Timişoara
 • 1989: Anuarul Institutului de Istorie din Cluj (recenzie) - în „Mitropolia Banatului”, nr.1, Timişoara, p.132
 • 1986: I. Fischer, Latina dunăreană (recenzie) - în „Mitropolia Banatului”, nr.1, Timişoara, pg. 129
Alte mentiuni: 

Membru al Uniunii Scriitorilor din România; autor a 13 volume de eseistică, proză scurtă şi roman; prezent în trei antologii beletristice; numeroase eseuri şi  tablete de presă; numeroase prezenţe la sesiuni de comunicări în domeniile filologiei, traductologiei, istoriei creştinismului ş.a.