Reflectarea mileniului post-aurelian (sec. III-XIII) în manualele de istorie