Antuza Genescu

Bibliografie de autor: 

* 2015: Terminologia latină. Ieri. Azi - în ”Acta Centri Lucusiensis” nr. 3B/2015, ed. CSDR Lucus, Timisoara, pg. 79-80