Colocviul internațional ”Comunicare și cultură în Romania Europeană”

5 Iunie 2019

Ediţia a VIII-a a Colocviului Internaţional Comunicare şi cultură în Romania europeană, dedicată complexei problematici a simbiozelor şi specificităților din spațiul de moștenire latină din Europa, se va desfășura în zilele de 14 și 15 iunie, la sediul Universității de Vest din Timișoara. Organizată de Centrul de Studii Romanice al Universității de Vest, în parteneriat cu Universitatea din Szeged, precum și cu Ambasada Spaniei, Institutul Camoes Lisabona, Consulatele Spaniei și Italiei la Timișoara și, respectiv, Institutul Francez din Timișoara, manifestarea reunește peste o sută de cercetători și cadre universitare din Europa neolatină (Italia, Franța, Spania, Portugalia, România și Republica Moldova), dar și din SUA, Canada (Quebec), Peru, Germania, Țările de Jos, Finlanda, Cehia, Austria, Ungaria, Serbia și Irak. 

Reținem, dintre comunicările de interes CSDR Lucus:

- Daniel HAIDUC, Universitatea de Vest din Timișoara/CSDR Lucus: Petronius și Apuleius: un contrast multidimensional

- Elena-Tia SANDU, Universitatea de Vest din Timișoara: (Homo) viator ac/vel peregrinus în Aetas Patrum. Interferențe semantice

Theodor GEORGESCU, Universitatea din București: Simbioza formelor de guvernământ în Roma antică și recuperarea lor în epoca modernă

Andreea Elena PETCU, Universitatea de Vest din Timișoara/CSDR Lucus: Tranziția lui Marcus Brutus între aliat și asasin al lui Iulius Cezar

Adina-Voichița ROȘU, Universitatea din Oradea: Arta portretului la Ieronim

Alessandro ROSSI, Ateneo, Istituto di appartenenza: ITT – LSA "Ettore Molinari" Milano: Un caso di “lingua plurale”: l’impiego del linguaggio settoriale giuridico nel conflitto tra cattolici e donatisti nell’Africa Romana del V secolo (Collatio Cartaginensis 411)

Laura MESINA, Universitatea din București: Romanicul rural. Interferențe și contraste

Remus Mihai FERARU, Universitatea de Vest din Timișoara: Împărații bizantini, regii persani și Biserica nestoriană în secolele V-VII: interferențe și contraste în sânul creștinismului răsăritean

Simona REGEP, Universitatea de Vest din Timișoara: Interferențe ale culturii norico-pannonice în Dacia romană. Prezența populației norico-pannonice la Tibiscum

Cu acest prilej va fi lansat și volumul șapte al anuarului academic Quaestiones Romanicae.