Raul Genescu

Masterand in arheologie
Data si locul nasterii: 
22 iunie 1989, Timişoara
Parcurs profesional: 
  • 2012 - prezent: cercetător asociat la Centrul de Studii DacoRomanistice „Lucus” din Timişoara
  • 2012 - prezent: masterat Arheologie Interdisciplinară - Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie, Universitatea de Vest Timişoara
  • 2012: licenţă în istorie, cu teza Metode şi tehnici de reconstituire grafică 3D a arhitecturii medievale militare din piatră. Studiu de caz: fortificaţia medievală din piatră de la Jdioara, „Dealul Cetate”, comuna Criciova, judeţul Timiş
  • 2009 - 2012: Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie - Universitatea de Vest Timişoara
Bibliografie de autor: 

Participări la şantiere arheologice

  • 2012, septembrie-octombrie - şantierul arheologic de la Corneşti-Iarcuri, jud. Timiş
  • 2012, mai-noiembrie 2012- săpătura de salvare de la Castelul Huniade, Timişoara, jud. Timiş
  • 2011, iulie - şantierul-şcoală de la Tibiscum, Jupa, jud. Caraş-Severin
  • 2011, aprilie-octombrie - săpătura de salvare de la Castelul Huniade, Timişoara, jud. Timiş
  • 2010, septembrie-octombrie - şantierul-şcoală de la Unip, jud. Timiş
Relatia cu CSDR Lucus: 

Cercetător asociat