ACL nr. 4A/2016

ACL nr. 4A/2016

Numărul 4A/2016 al revistei științifice Acta Centri Lucusiensis, editată de Centrul de Studii DacoRomanistice Lucus, a fost validat în ședința Colegiului de redacție din 15 iulie 2016.

Detalii »

Articole recente

Estul provinciei Dacia a rămas până în prezent o zonă puţin cunoscută prin vestigiile sale arheologice de epocă romană[1]. Acest fapt a atras deseori concluzii care subliniau caracterul rural, slab dezvoltat al aşezărilor din această zonă[2]. Pe de altă parte este adevărat că până în prezent nu avem atestată în...
1. Regatul getic în vremea lui Alexandru cel Mare şi Zopyrion Asasinarea lui Filip al II-lea, în 335 î.Hr., nu este de natură să distrugă consecinţele politico-juridice ale acţiunilor sale, în particular sistemul de tratate multipartite prin care spaţiul balcanic era organizat într-un organism relativ unitar, deşi nu...
Lecturi reevaluate "Mileniul imperial al Daciei" sau Bizanţul de dinaintea Bizanţului             Istoria, se ştie, nu este numai ştiinţă, ci şi conştiinţă; fireşte, una supraindividuală şi transgeneraţională. Din această cauză, percepţia istoriei este mai expusă subiectivismului decât în cazul altor aşa-zise...
Caracterul războinic al geto-dacilor răzbate vizibil din textele antice, iar descoperirile arheologice, care au relevat fortificaţii, morminte şi armament, îl confirmă şi îi justifică renumele dobândit. Dimensiunea fenomenului militar din spaţiul nord-dunărean determină existenţa unor elite a căror preocupare...
1. Recuperarea lui Rubobostes. Identitatea unui personaj istoric Personaj cu o puternică amprentă în istoria Europei răsăritene din ultimul veac al erei precedente, Burebista îşi datorează supravieţuirea în memoria documentară în primul rând lui Strabon[1] – acesta consemnându-i lapidar, dar coerent şi bine integrat...
Familia constituia celula de bază a societăţii roamne. Familia romană era organizată pe principii patriarhale. Ea se axa în jurul puterii lui pater familias – capul familiei – a cărui autoritate unică şi nelimitată se exercita atât asupra membrilor familiei (care mai cuprindea soţia, copiii, sclavii), cât şi asupra...
* cu privire specială asupra problematicii reconstructelor instituţionale Cu ilustra excepţie a principelui academician Dimitrie Cantemir[1], de la cumpăna veacurilor XVII şi XVIII, care a adus problema substratului preroman în prim-planul cercetării europene, limitându-se (inevitabil pentru epoca sa) la schiţarea...
Încă de la întemeierea cetăţilor greceşti religia pătrunde în toate formele vieţii lor oficiale şi private. Această situaţie este general valabilă atât pentru marile cetăţi din Grecia continentală şi Asia Mică, cât şi pentru celelalte aşezări întemeiate pretutindeni în lumea greacă; printre acestea din urmă se numără...
Ed. Facultatea de Litere, Istorie şi Teologie a Universitatii de Vest Timişoara
Reevaluarea astăzi, fie şi doar sub forma unei recenzii, a celei mai aplicate din lucrările de sinteză purtând semnătura prof. dr. Silviu Sanie[1], este, fără îndoială, un exerciţiu la marginea paradoxului - şi aceasta pentru că, pe de o parte, lucrarea în cauză se confruntă cu un volum de informaţii eminamente...

Informateca

 • 10 Septembrie 2016
  Muzeul Municipiului Bucureşti în colaborare cu Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan” al Academiei Române şi Muzeul Civilizaţiei Gumelniţa Olteniţa organizează, în 15 septembrie, a doua ediţie a simpozionului „Cercetări arheologice şi...
 • 24 August 2016
  Consiliul Județean Prahova și Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Ploiești organizează, în zilele de 25-27 august, cea de-a XV-a ediție a sesiunii internaționale de comunicări științifice ”Arheologia mileniului I p.Chr.”. în cadrul...
 • 20 August 2016
  Descoperirea vine după o amplă campanie de prospectare a unei zone de circa 10 hectare din incinta Complexului Arheologic Porolissum, cu accent pe porțiunea unde se presupune că a existat municipiul roman Septimium Porolissense, coordonată...
 • 3 August 2016
  Un tezaur de 91 de tetradrahme geto-dacice de argint de tip Dumbrăveni a fost descoeprit de un căutător amator în localitatea Petrești-Vânători din județul Vrancea. Monedele, care cântăresc 10-13 grame fiecare și s-au conservat într-o sare...
 • 12 August 2016
  Arheologii de la Institutul de Cercetare Eco-Muzeal Tulcea au făcut o descoperire de excepție, săptămâna trecută, în punctul Pontonul Vechi al Cetății Noviodunum: o coloană din calcar cu o inscripție în limba latină. Coloana reprezintă un...
 • 25 Iulie 2016
  Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei organizează joi, 28 iulie 2016, de la ora 18, la sediul propriu din Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu nr. 2, vernisajul expoziției ” Incursiuni dacice în spațiul virtual”, realizată în cadrul ...
 • 14 Iulie 2016
  Muzeul Național de Istorie a Moldovei de la Chișinău va organzia, în perioada 20-21 octobrie 2016, cea de-a XXVI-a ediție a conferinței științifice anuale ”Arheologie, Istorie, Muzeologie”. Conferinţa, care se adresează muzeografilor,...
 • 20 Iunie 2016
  În perioada 23-25 iunie se desfăşoară, la Cluj-Napoca, lucrările conferinţei naţionale „Artă şi meşteşug - Atelierele ceramice din provinciile Dacia şi Moesia Inferior”. Conferința este organizată de Muzeul Naţional de Istorie a...